Sea & Hill จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเพื่อพัฒนาระบบบัญชีและภาษี


ศูนย์บริการจัดการและจำหน่ายโปรแกรมบัญชีและภาษี เพื่อช่วยในการจัดการระบบการทำงานด้านบัญชีของท่านมีประสิทธิภาพ


Sea & hill มุ่งมั่นพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านมีระบบการทำงานด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปบริหารงานได้จริง รองรับการทำงานที่ซับซ้อน ทั้งระบบสต๊อกสินค้า หรือแบบฟอร์มเอกสาร

ไม่ว่าท่านจะประกอบธุรกิจประเภทไหน เชิญเข้ามาปรึกษาและวางแผนการบริหารจัดการองค์กรของท่านกับเรา เรามีทีมงานให้คำปรึกษาและแนะนำระบบการจัดการบัญชีให้เหมาะสมกับขนาดธุรการ บริการด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และถูกต้องรวดเร็ว และโปรกแกรมที่นำเสนอให้เป็นโปรแกรมที่ทันสมัย อาทิเช่น ระบบบาร์โค๊ดและใบกำกับภาษีอย่างย่อ, เชื่อมต่อกับเครื่องชั่ง, เชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรเครดิตได้โดยตรง และยังสามารถรองรับการชำระหลายแบบพร้อมกันได้ รวมถึงโปรแกรมบัญชี BC Account ที่เป็นที่นิยม