การทำธรุกิจคลังสินค้ามักพบปัญหาในการเช็คสต็อกสินค้าและการตัดสต็อกสินค้า การทำบัญชี ทางทีมงานของ Software direct


โปรแกรมเมอร์ของ Software direct ซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 15 ปี ได้ออกแบบโปรแกรมคลังสินค้าที่มีฟังก์ชันระบบการทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้าอย่างครอบคลุม


โปรแกรมคลังสินค้า ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการและแบ่งเบาภาระงานด้านคลังสินค้าของทุกธุรกิจ ที่มีระบบคลังสินค้าจำนวนมาก เป็นโปรแกรมที่มีมีระบบการทำงานที่สมบูรณ์แบบทั้งด้าน ระบบการเช็คสต็อกสินค้า ระบบการตัดสต็อกสินค้าอัตโนมัติ ระบบการทำบัญชี ระบบการออกบิลเงินสด เป็นต้น

มีการเชื่อมต่อข้อมูลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องแม่นยกสูง มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แม้จะเกิดเหตุการณ์ไฟดับกระทันหัน โปรแกรมนี้ก็ยังเก็บกู้ข้อมูลได้ มีการประมวลผลของข้อมูลได้รวดเร็ว ท่านจึงมั้นใจได้ว่าโปรแกรมคลังสินค้า จะช่วยให้ระบบคลังสินค้าของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน